Szabályzat

 

 

§ City Trail Szabályzat§

 

 

A Nevező elfogadja és tudomásul veszi, hogy:

 • 1. A City Trail útvonalain /rendezvényein 18 éven aluli személy csak nagykorú felügyelete és kísérete mellett indulhat.

 

 • 2.A City Trail útvonala a táv bizonyos részein vegyes használatú úton vezet, ezért ott a mindenkor hatályos KRESZ (Közúti Rendelkezések Egységes Szabályozása) az irányadó szabályozás, és elvárt viselkedési minta.

 

 • 3. A Nevező tudomásul veszi, hogy a túra teljesen önellátó, a szervező ellátást, frissítést nem biztosít.

 

 • 4. A teljesítés alatt fellépő szükségleteket és igényeket,mentális, mozgásszervi, izomzati és emésztőrendszeri problémákat a résztvevőnek saját erejéből, illetve a környezet nyújtotta lehetőségek igénybevételével,  vagy kisérője segítségével kell megoldania. 

 

 • 5. A teljesítést a kiírásban megjelölt útvonalon kell végrehajtani, a megjelölt formában, tehát túrázva, futva vagy kerékpározva. 

 

 • 6..A tejesítéshez kisérőt, segítőt használhat/felkérhet.

 

 • 7.Virtual Trail esetén a Nevező az általa választott/jelölt vagy jelöletlen útvonalat teljesíti a vállalt formában, a kiírásnak megfelelően.

 

 • 8. Sikeres teljesítésnek minősül a kiírásban megjelölt módon és időn belüli végrehajtás, és annak igazolása.

 

 • 9. A Nevező elfogadja hogy, a táv szintidőn túli teljesítése, annak lerövidítése, illetve a megjelölt ellenörzőpont kihagyása sikertelen, illetve érvénytelen teljesítésnek minősül,ezáltal díjazásra nem jogosult, részvételét nem tartjuk nyilván.

 

 • 10.Virtual Trail esetén a Nevező elfogadja, hogy sikeres teljesítének minősül a kiírásban szereplő minimum táv megtétele, annak igazolása.

 

 • 11.Virtual Trail esetén a Nevező  vállalja, hogy elfogadásra megküldött teljesítése és annak igazolása a sajátja, és real time/ valós időben, vagy  annak naptári hónapjában történt.

 

 • 12.Valótlan teljesítés, esetleges duplikált/másolt /nem valós, nem  folyamatos/más által teljesített táv/idő,más személy a teljesítő /végrehajtás esetén a teljesítés nem kerül elismerésre. 

 

 • 13.A Szabályzat ilyen/hasonló jellegű vagy szándékos megszegése estén a Nevező végleges eltiltásra kerül valamennyi távunktól,rendezvényünktől!

 

 • 14. Nevezése 1 hónapig érvényes, ezt bármikor megismételheti. A nevezés ideje alatt bármely táv teljesíthető a vállalt formában és egyénileg meghatározott időpontban.

 

 • 15. Elfogadja a nevezési feltételeket, és kijelenti hogy fizikai adottságai és szellemi képességei alkalmassá teszik a választott táv végrehajtására az általa vállalt formában.

 

 • 16. Elfogadja és tudomásul veszi hogy, a teljesítésen a saját felelősségére vesz részt, az ott szerzett sérülésekért, egészségkárosodásért illetve balesetért, valamint a  keletkezett kárért a szervező semmilyen formában nem felel.